A HMTSZSZ a médiában, a távközlésben és a posta területén működő tagszervezeteit összefogó, középszintű érdekvédelmi és szolgáltató szakszervezeti szövetség. Ernyőszervezetként biztosítjuk tagjaink számára mindazon információt, ismeretanyagot és egyéb szakmai segítséget, melyet munkájuk sikeres és eredményes végzéséhez igényelnek szövetségünktől. Bővebben >>

Fenti célokat szolgálja honlapunk is, melyet Ön most látogat. Rovatainkban – a szakmai jellegű információk mellett – friss híreket, napi sajtószemlét is találhat, a tágabb közéletet érintő témákról, eseményekről, kérdésekről. Kiemelten fontosnak tartjuk tagjaink folyamatos tájékoztatását szövetségünk érdekvédelmi és érdekérvényesítő munkájáról, a konföderációs együttmüködésről, valamint munka világának híreiről, eseményeiről. Szolgáltatási tevékenységünk keretében tájékoztatókat közlünk az adójogszabályi változásokról, a Munka Törvénykönyvében és a munkajogban bekövetkező módosításokról, jogértelmezésekkel kapcsolatos cikkekről, tanulmányokról. Fontosnak tartjuk, hogy a hazai információk mellett az Európai Unió hírei is megjelenjenek honlapunkon, éppúgy a középszintü érdekegyeztetés fórumául szolgáló párbeszéd bizottságok, ezen belül elsősorban az Információtechnológia, Kommunikáció Ágazati Párbeszéd Bizottság - melynek tagjai vagyunk - munkájáról, programjairól szóló beszámolók. Fentiek mellett közvetlen elérhetőséget biztosítunk olyan internetes felületekhez is, melyeken további híreket, beszámolókat találnak a szakszervezetek életéről, a munka világáról, a hírközlés és a média helyzetéről és annak változásairól. Kiemelten jeleznénk még, hogy az érdeklődők honlapunkon megtalálhatják a hozzánk beérkező üdülési ajánlatokat, valamint szövetségünk saját üdültetési lehetőségeit is.

Jó böngészést!

Az MTVA szerint a szakszervezeteket megfelelően tájékoztatják a csoportos létszámleépítésről

megjelent : 2012-10-29

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) minden arra jogosult szakszervezettel a törvényi előírásoknak megfelelően egyeztet és tárgyal - így reagált az MTVA Sajtóirodája szombaton az MTI-nek a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (PHDSZSZ) által kiadott, az MTVA szakszervezetei jegyezte közleményre. Az érdekvédők arra követeltek válaszokat, miért és mi célból döntött az MTVA vezetősége újabb csoportos létszámleépítés mellett.

Az MTVA közleménye kiemelte: a cég vezetése 2011-ben és azt követően sem tett ígéretet arra, hogy nem lesz további létszámcsökkentés, csupán a ?nem tervez? kifejezést használták. Az MTVA elvégezte a szükséges vizsgálatokat és számításokat, és azok alapján a megfelelő, törvényi előírások szerinti időben az érintett szervezeteket tájékoztatni fogja.

Mint a közleményben olvasható: az MTVA gazdálkodási elve a hatékonyság, ezért minden esetben csak annyi dolgozót foglalkoztathatnak, amennyit a feladatok igényelnek. Ez a gyakorlat szemben áll ?azzal a pazarló gazdálkodással, amely évekkel ezelőtt időnként kifizetőhelynek tekintette a közmédia szervezeteit? - jegyzik meg, hozzátéve: sajnálatosnak tartják, hogy a PHDSZSZ azokban az időkben szó nélkül hagyta a történéseket.

Az MTVA már előzetesen tájékoztatta a Központi Üzemi Tanács vezetőségét és az Egyesült Média Szakszervezet elnökét a csoportos létszámleépítésről, az érintett dolgozóknak várhatóan a jövő év elején szűnik meg a munkaviszonya. Azaz az elbocsátások nem 2012-ben, hanem 2013-ban lesznek - írta közleményében az MTVA Sajtóiroda.

Az MTVA szakszervezetei dr. Böröcz Istvánhoz intézett nyílt levelükben tiltakoznak az újabb leépítések ellen

megjelent : 2012-10-29

A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (PHDSZSZ) közleménye

Dr. Böröcz István vezérigazgató részére

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

Tisztelt Vezérigazgató Úr!

Megdöbbenéssel értesültünk arról, hogy az MTVA vezetése ismét csoportos létszámleépítésről döntött, immár harmadik alkalommal, ellentétben a Vezérigazgató úr korábbi ígéretével. Kérjük a válaszát, mégis miért döntött így? Mi a cél? Milyen kényszerítő körülmény merült fel az elmúlt időszakban? További észrevételekkel és kérdésekkel fordulnak Önhöz az aláíró szakszervezetek, amelyekre az Mt. 272 § (4) és (5) bekezdésre hivatkozva 3 napon belül kérünk választ.

1./ Ígérete részben feltétele volt annak, hogy az előző alkalommal az ÜT elfogadta a leépítés feltételrendszerét. Ha mégis sor kerül idén újabb leépítésre, akkor Ön megszegte eddigi ígéreteit, semmibe vette a megkötött megállapodásokat.

2./ A lezajlott kétlépcsős létszámleépítés előzetes tervezését súlyosan megkérdőjelezi, ha rövid időn belül ismét erre kényszerül a vezetés. Az Alap működésében nem látunk olyan újonnan felmerült kényszerítő körülményt, amely indokolná ezt a lépést. Követeljük, hogy részleteiben hozzák nyilvánosságra azokat a számításokat, amelyek indokolják, hogy 2013-ban semmilyen módon nem tartható fenn a működés ilyen horderejű döntés nélkül. Bár a pontos számokat Ön többszöri kérésünk ellenére sem adta át szervezeteinknek, úgy tudjuk, hogy a felső- és középvezetők bére és juttatásai tekintetében nem takarékoskodik az MTVA. Követeljük, hogy összesített adatok formájában hozzák nyilvánosságra a vezetésre fordított bértömeget. Készültek arra számítások, hogy a vezető beosztású dolgozók bérének 10%-os csökkentése hány a leépítésben érintett dolgozó megtartására lenne elegendő?

3./Az MTVA dolgozóiban az előző években kialakult folyamatos rossz hangulat, a leépítéstől való rettegés, az állandó egzisztenciális fenyegetettség lassan oldódni látszott. Cinikus és megalázó lépés ismét a tél előtt, a karácsonyi ünnepekre időzíteni egy több ezer ember életét befolyásoló döntést. Miközben a kormány a munkahelyek védelméről beszél, az Alap vezetésének nem lehet célja a munkanélküliek számának növelése, ahelyett, hogy a XXI. századi technológiák által kínált lehetőségekkel élve újabb és újabb média-területeket meghódítva még több embernek adjon munkát.

4./Az MTVA több területén túlterheltek a munkavállalók, bizonyos feladatok ellátására kevés az ember. Nem ismerünk olyan kísérleteket, amelyben a fölös munkaerő átirányításával egyenlőbb munkaterhelést valósítottak volna meg. Követeljük, hogy a létszámleépítés előtt készüljenek pontos felmérések a munkavállalók terhelésről, és ennek alapján a szakszervezetekkel közösen legyen átképzési, átszervezési terv.

Minden eszközzel és minden erőnkkel azon leszünk, hogy a jelzett létszámleépítés helyett más megoldásokat keressen a vezetés. Ha szükséges, akkor ebben hajlandóak vagyunk együttműködni, segíteni a dolgozók meggyőzését, megnyugtatását. Azonban arra is hajlandóak vagyunk, hogy a munkahelyek védelmében más eszközöket is használjunk.

Kezdeményezzük az elégséges szolgáltatásokról szóló tárgyalások felújítását a lehető leghamarabb. Ismételten kérjük, nevezze meg a tárgyaló delegáció tagjait.

Budapest,

2012. október 26.

Tisztelettel:
Lázár András Papadopulosz Péter
EMSZ elnöke MTI Sajtószakszervezet
titkár

Varga Júlia Toman Sándor
Zámori Jenő
FRÁSZ elnöke RÁMŰSZ elnöke MRDSZ
elnök

Kiadó: Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége PHDSZSZ

ERZSÉBET-PROGRAM

megjelent : 2012-10-12

Az Erzsébet-program az Erzsébet-utalvány forgalmazásából származó eredményből valósul meg. Az Erzsébet-utalvány választása felelősségteljes döntés, hiszen aki adja vagy használja az Erzsébet-utalványt, az az Erzsébet-programon keresztül segíti mindazokat, akik rövidebb- hosszabb ideig kiemelt figyelemre szorulnak.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében szociális üdültetésre 2 milliárd forint értékben írt ki pályázatot, amelynek köszönhetően több mint 75 ezer ember, nyugdíjasok, fogyatékossággal élők, nagycsaládosok illetve szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkavállalók részesültek támogatásban üdülési szolgáltatás formájában.

Idén közel 10 ezer belügyi dolgozó és családja is támogatásban részesül 400 millió forint értékben, üdülési szolgáltatás formájában az Erzsébet-programnak köszönhetően. Az Őszi pihenés pályázat keretében ismételten több ezer munkavállaló és családja számára válik elérhetővé az üdülés lehetősége.

Az Erzsébet-táborban idén több mint 14 ezer gyermek számára nyílt meg a kedvezményes táborozás lehetősége a Balatonon és más táborhelyeken. Magyarországon hosszú évek óta nem volt példa arra, hogy ilyen szervezett keretek között, ennyi szociálisan rászoruló gyermek üdülhessen.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány Őszi kirándulás pályázatával 16 ezren jutottak ismét kikapcsolódási lehetőséghez, ezzel több mint 30 ezerre nőtt azoknak a gyermekeknek a száma, akik az Erzsébet-program keretében kedvezményesen táboroznak az idén.

Az Erzsébet-programon keresztül eddig több mint 100 ezer honfitársuknak segítettek azok, akik az Erzsébet-utalványt választották. Ezt jelképezve a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ősszel 100 ezer facsemetét ültet el, illetve minden évben annyi fa ültetését vállalja, ahány embernek a Program lehetőséget biztosít kedvezményes üdülésre, táborozásra.

A magunk elé kitűzött célt megvalósítottuk, az Erzsébet-program és az Erzsébet-tábor jövőre is folytatódik.

Az Erzsébet-programmal kapcsolatban további információkhoz juthat a www.erzsebetprogram.hu internetes oldalon.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány pályázatot hirdet

megjelent : 2012-07-13

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos jogosultságot kapott az új, Erzsébet-program keretében kibocsátott, étkezési célra felhasználható Erzsébet-utalvány forgalmazására. Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából várható eredmény kizárólag közfeladat ellátására fordítható. Ez a közjó az Erzsébet-program, amely a szociális üdültetés és étkeztetés új rendszere.

Az Erzsébet-utalvány választása felelősségteljes döntés, hiszen aki adja vagy használja az Erzsébet-utalványt, az az Erzsébet-programon keresztül segíti mindazokat, akik rövidebb-hosszabb ideig kiemelt figyelemre szorulnak. Az Erzsébet-program egy újszerű európai válasz arra, hogy a társadalmi szolidaritást nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is képviselni kell.

A Pályázati felhívás letölthető PDF formátumban :

Figyelem! Az "Őszi pihenés" pályázat benyújtási határideje módosult!

A pályázati kiírások, valamint a kérelem benyújtásához szükséges elektronikus adatlapokaz alábbi honlapon találhatóak:
http://www.erzsebetprogram.hu

Erzsébet-Program - A szociális üdültetés és étkeztetés új rendszere

megjelent : 2012-06-21

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány kizárólagos jogosultságot kapott az új, Erzsébet-program keretében kibocsátott, étkezési célra felhasználható Erzsébet-utalvány forgalmazására. Az Erzsébet-utalvány forgalmazásából várható eredmény kizárólag közfeladat ellátására fordítható. Ez a közjó az Erzsébet-program, amely a szociális üdültetés és étkeztetés új rendszere. Az Erzsébet-utalvány választása felelősségteljes döntés, hiszen aki adja vagy használja az Erzsébet-utalványt, az az Erzsébet-programon keresztül segíti mindazokat, akik rövidebb-hosszabb ideig kiemelt figyelemre szorulnak. Az Erzsébet-program, azaz a szociális üdültetés és étkeztetés új rendszere a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány és annak egyszemélyes tulajdonában álló Nemzeti Üdülési Szolgálat Kft. meglévő erőforrásait felhasználva valósul meg, a magyar költségvetést terhelő új források bevonása nélkül. Az Erzsébet-program egy újszerű európai válasz arra, hogy a társadalmi szolidaritást nemcsak szavakkal, hanem tettekkel is képviselni kell.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében, első lépésként 2 milliárd forint értékben pályázatot hirdetett meg a nehéz anyagi helyzetben lévők részére üdülésük, pihenésük, rekreációjuk elősegítésére, mely pályázatnak köszönhetően több mint 75 ezer honfitársunk: nyugdíjasok, fogyatékossággal élők, nagycsaládosok illetve szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi munkavállalók részesültek támogatásban üdülési szolgáltatás formájában.

Az Erzsébet-program keretében több mint tízezer gyermek számára nyílik meg 2012 nyarától a kedvezményes táborozás lehetősége a Balatonon és más táborhelyeken. Úgy gondoljuk, hogy az Erzsébet-táborral családok tízezreinek segítünk, hiszen a táborok ideje alatt - míg a szülők dolgoznak - vigyázunk a gyermekekre, és ellátást biztosítunk számukra. A táborokban olyan alapértékeket határoztunk meg közösen, mint például a környezettudatosság, a kultúra, hagyományok őrzése, ápolása és az egészségmegőrzés.

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 1 milliárd forint értékben hirdette meg az Erzsébet-tábor pályázati kiírásait, amelyek elbírálása automatikus, azaz aki megfelel a feltételeknek, az sikeres pályázóvá válik. Az Erzsébet-tábor június 18-án indul és augusztus 25-én zárul.

Visszavetheti a gazdaságot az új szakképzési törvény

megjelent : 2012-06-15

Írta: Szakszervezetek.hu

Több tíz évvel is visszavetheti a magyar gazdaságot a szakképzés átalakítása, az MKIK szerint ugyanakkor a gyakorlatorientált szakképzés több diákot vonzhat a szakiskolákba, - [Napi Gazdaság / Szakszervezetek.hu információ].

A jelenlegi oktatáspolitika legnagyobb tévedése az új szakképzési törvény - mondta a Napi Gazdaságnak Varga Júlia, az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének tudományos munkatársa, aki szerint a szakképzés átalakítása tizenöt-húsz évvel vetheti vissza a gazdaságot. Varga szerint a változtatások azon a téves diagnózison alapulnak, hogy túl kevés szakmunkást képeznek a szakiskolák, ezért az érettségit adó gimnáziumok és szakközépiskolák helyett előbbiekbe kell terelni a diákokat. Az elmúlt tíz évben azonban a közvélekedéssel ellentétben nőtt a szakiskolai végzettségűek száma és aránya is a munkaerőpiacon, munkaerő-piaci helyzetük ugyanakkor sokkal rosszabb, mint az érettségizetteké: kevesebb a fizetésük és sokkal nehezebben találnak munkát.

A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) szerint ugyanakkor az elmúlt években nőtt a kereslet a szakiskolát végzettek iránt, ennek ellenére a szakmunkás-életpályamodell társadalmi megítélése rossz, ezen pedig a szakképzési rendszer gyakorlatorientált átalakítása változtathat - mondta lapunknak Szilágyi János, az MKIK oktatási és képzési igazgatója. Az MKIK szerint a szakiskolát végzettek munkaerő-piaci esélyei jobbak, mint a nyolc általános osztályt végzetteké, akik körében 41,2 százalékos a munkanélküliség.

A szakiskolát végzettek 60 százaléka ugyanakkor segédmunkásként dolgozik, alapkészségeik hiányoznak ugyanis tudásuk megújításához vagy új szakma tanulásához - tette hozzá Varga. A szakiskolát végzettek foglalkoztatási rátájának alakulását ebből adódóan az magyarázza, hogy a képzettséget nem igénylő munkakörökből kiszorítják az alacsonyabb végzettségűeket. A jelenlegi szakképzési törvény Varga szerint e negatív tendenciákat erősíti, azaz munkanélkülieket állít elő.

A munkaadóktól az MKIK-hoz is érkeznek olyan jelzések, hogy a szakiskolába belépők nagy része írásbeli, olvasási vagy számolási problémákkal küzd, ezen azonban a középfokú képzés már nem tud változtatni. A jelenlegi rendszerben az első két évben sokan a közismereti tárgyak miatt veszítik el a kedvüket és hagyják ott az iskolát, a hároméves, gyakorlatorientált szakképzést azonban többen végzik majd el Szilágyi szerint.

A kormány valójában nem a német duális szakképzést honosítja meg Magyarországon, hiszen az alapjaiban eltér az itthon tervezett megoldástól: külföldön 18-20 év közötti fiatalok kerülnek a szakképzésbe, megfelelő alapkészségekkel, Magyarországon azonban a 14-15 éves diákok - hangsúlyozta Varga. A német duális szakképzésnél a tanuló úgy kerülhet szakiskolába, ha már szerződése van a munkaadóval, azaz biztosan a piaci igényeknek megfelelő képzést kap. Magyarországon azonban Varga szerint az is kérdéses, hány vállalat lesz majd képes diákokat foglalkoztatni. Az MKIK társadalmi testületein és szakképzési tanácsadó hálózatán keresztül segíti a vállalatokat abban, hogy részt vegyenek a szakiskolai tanulók gyakorlati oktatásában.

A szakképzési törvény átalakítását a kamarák kezdeményezték, azonban csak az üzleti szféra rövid távú előnyeit látják: rövid tanulói szerződésekkel, alacsony bérért alkalmazott munkaerőt - fogalmazott Varga, aki arra is kevés esélyt lát, hogy a tanulói szerződés lejártával tovább foglalkoztatnák a fiatalokat.

Erzsébet-light - 2012 június 16.

megjelent : 2012-06-04

Indul a nyár! Indul az Erzsébet-tábor! Egy különleges családi rendezvényre várunk mindenkit, kicsiket és nagyokat egyaránt, Budapesten, a Városligetben, a Vajdahunyad váránál!

A részletes program letölthető :

Az Önerő Visszajárhat

megjelent : 2012-06-03

Az Erzsébet-program első lépéseként 2 milliárd forint értékben meghirdetett szociális üdülési pályázatán összesen 75 ezer honfitársunk, nagycsaládosok, szociális intézmény dolgozói, nyugdíjasok és fogyatékossággal élők részesültek támogatásban üdülési szolgáltatás formájában. A február végén lezárult kiírás sikeres pályázói március végéig kaptak értesítést arról, hogyan használhatják fel az elnyert támogatást. Az elmúlt időszakban tapasztaltak, illetve a nyertes pályázók és a civil szervezetek visszajelzése alapján a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány több olyan döntést hozott, amely kedvezően érinti a Kormány számára fontos, rövidebb-hosszabb ideig kiemelt figyelemre szoruló társadalmi csoportokat.

Április végétől minden, e-szelvény számmal rendelkező pályázó megtekintheti a foglalási rendszerben található, az Erzsébet-programban résztvevő üdülőket, turnusokat és az árakat, foglalni viszont továbbra is csak akkor lehet, ha a sikeres pályázó befizette az önrészt, mivel az üdülési támogatás csak így érvényes.

Az MNÜA meghosszabbította az önrész befizetésének határidejét, így a pályázók által fizetendő 10 ezer, valamint a nagycsaládosok esetében a gyermekek, illetve a fogyatékossággal élők esetében a kísérők után fizetendő 5 ezer forintos önrészt legkésőbb 2012. május 25-ig van lehetősége az érintetteknek befizetni.

A befizetést követően, legkésőbb a 8. munkanapon a postai értesítőben szereplő e-szelvény aktiválódik. Ez azt jelenti, hogy ettől a naptól kezdve a nyertes pályázók lefoglalhatják pihenésüket a www.erzsebetprogram.hu internetes oldalon, az Üdülők és Szállásfoglalás menüpont alatt az e-szelvény szám és az adóazonosító megadásával. A támogatottak több turnushossz és üdülő közül választhatnak.

Azok a nyertes pályázók, akik az e-szelvény aktiválódását követő 60. napig nem foglalják le üdülésüket, azok számára a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány visszafizeti az önerőt. Az önerő visszafizetése kizárólag írásban, a www.erzsebetprogram.hu oldalon található formanyomtatvány kitöltésével, és annak elektronikus vagy postai úton történő visszaküldésével (e-mail: mnua.info@nusz.hu vagy Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány, 1146 Budapest Hermina út 63.) kérhető.

A nagycsaládosok számára kedvező döntés, hogy a csatlakozó szülőnek nem 20 ezer, hanem 10 ezer forintot kell befizetni. A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány ezzel is segíti a nehéz anyagi helyzetben lévő, több gyermeket nevelő családokat. Azok a nagycsaládosok, akik szeretnék igénybe venni a kedvezményt, kérjük, hogy a csatlakozó szülő adataival töltsék ki online a 2012. május 4-től elérhető Kiegészítő pályázati adatlapot legkésőbb 3 munkanappal az üdülés megkezdése előtt. A csatlakozó szülő után fizetendő 10 ezer forintot lehetőség van kiegyenlíteni banki átutalással (számlaszám: OTP Bank 117 94 008 - 205 40 498), illetve a www.erzsebetprogram.hu oldalon 2012. május 4-től elérhető bankkártyás fizetéssel is.