A HMTSZSZ a médiában, a távközlésben és a posta területén működő tagszervezeteit összefogó, középszintű érdekvédelmi és szolgáltató szakszervezeti szövetség. Ernyőszervezetként biztosítjuk tagjaink számára mindazon információt, ismeretanyagot és egyéb szakmai segítséget, melyet munkájuk sikeres és eredményes végzéséhez igényelnek szövetségünktől. Bővebben >>

Fenti célokat szolgálja honlapunk is, melyet Ön most látogat. Rovatainkban – a szakmai jellegű információk mellett – friss híreket, napi sajtószemlét is találhat, a tágabb közéletet érintő témákról, eseményekről, kérdésekről. Kiemelten fontosnak tartjuk tagjaink folyamatos tájékoztatását szövetségünk érdekvédelmi és érdekérvényesítő munkájáról, a konföderációs együttmüködésről, valamint munka világának híreiről, eseményeiről. Szolgáltatási tevékenységünk keretében tájékoztatókat közlünk az adójogszabályi változásokról, a Munka Törvénykönyvében és a munkajogban bekövetkező módosításokról, jogértelmezésekkel kapcsolatos cikkekről, tanulmányokról. Fontosnak tartjuk, hogy a hazai információk mellett az Európai Unió hírei is megjelenjenek honlapunkon, éppúgy a középszintü érdekegyeztetés fórumául szolgáló párbeszéd bizottságok, ezen belül elsősorban az Információtechnológia, Kommunikáció Ágazati Párbeszéd Bizottság - melynek tagjai vagyunk - munkájáról, programjairól szóló beszámolók. Fentiek mellett közvetlen elérhetőséget biztosítunk olyan internetes felületekhez is, melyeken további híreket, beszámolókat találnak a szakszervezetek életéről, a munka világáról, a hírközlés és a média helyzetéről és annak változásairól. Kiemelten jeleznénk még, hogy az érdeklődők honlapunkon megtalálhatják a hozzánk beérkező üdülési ajánlatokat, valamint szövetségünk saját üdültetési lehetőségeit is.

Jó böngészést!

IKPB szakmai tanulmányút - Bécs

megjelent : 2012-07-22

Az úti jelentés letölthető PDF formátumban :

IKPB - SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

megjelent : 2012-07-22

Az IKPB Szervezeti és működési szabályzzata letölthető:

Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság

megjelent : 2012-07-22

Az IKPB borssúrája letölthető :

Megalakult az első hazai, iparági párbeszéd bizottság

megjelent : 2012-07-01

Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, a Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége és a Vasas Szakszervezeti Szövetség 2012. március 19.-én megalakította az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottságot.

Az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság (IKPB) feladatai, a szociális partnerek ? vagyis a munkavállalók és a munkaadók érdekeit képviselő szervezetek ? együttműködésével a következők:

  • az információtechnológia, kommunikáció iparág nemzet- gazdaságban betöltött szerepének, elismertségének növelése;

  • az iparágat érintő jogszabály-tervezetek tekintetében egyeztetett álláspont kialakítása és képviselete;

  • ajánlások készítése a foglalkoztatásra-, bér- és jövedelem- politikára, az oktatásra, képzésre, a környezetvédelemre, a munkahelyi egészségre és biztonságra, a munkavédelemre, a munkaidőre és annak beosztására;

  • a létszámleépítés miatt elbocsátott munkavállalók elhelyez- kedésének segítése;

  • ágazati/álágazati/szakágazati kollektív szerződések kötésének előkészítése;

  • EU-ban működő ágazati párbeszéd bizottságokban való részvétel;

  • a szociális béke fenntartása érdekében az iparágban alkalmazható konfliktuskezelési és megoldási módszerek kidolgozása, alkalmazása;

  • a kormányzati oldal által átadott jogosultságok keretei között szakmai szinten önálló szabályozási javaslatok kidolgozása.

1986-ban, az Egységes Európai Okmány elfogadásával a szociális párbeszéd elősegítése, támogatása az Európai Bizottság feladatává, alapszerződésben rögzített kötelezettségévé vált (Római Szerződés, 138. cikk (1) bekezdés). A szociális partnerek olyan kulcsfontosságú EU döntésekbe is beleszólhattak, mint a belső piac fejlesztése vagy a Gazdasági és Monetáris Unió kiépítése. Napjainkban pedig nem kisebb feladatok megoldásának részesei, alakítói, mint az Európai Unió intézmény-rendszerének átalakítása, illetve az unió keleti és déli bővítése. Egy idén márciusban publikált uniós jelentés szerint ott, ahol a szociális partnereket bevonták az egyeztetésekbe és konzultációkba, segítettek a vállalatoknak és a munkavállalóknak abban, hogy alkalmazkodni tudjanak a változásokhoz. Jelenleg azok a tagállamok küzdöttek sikeresen a válsággal, ahol a szociális párbeszéd a legerősebb volt. Magyarország EU csatlakozáskor vállalta a szociális párbeszéd bevezetését. Az első hazai teljes iparágat lefedő Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság megalakulását 2011. évi CV törvény elfogadása biztosította.

Az IKPB elődje, a Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság (HÁPB) 2003. évi megalakulása óta a munkavédelem, a munkabéren kívüli juttatások, a kollektív szerződés ajánlások kidolgozása, az atipikus foglalkoztatás, a rugalmas biztonság/flexicurity, a válságkezelés, szakképzés területein 19 tanulmányt, 28 konferenciát, 15 tanulmányutat szervezett. A HAPB a gazdasági válság következményeként jelentkező elbocsátások megelőzésére, a felszabaduló munkaidőben képzések indítását javasolta, így több ezer munkavállaló továbbfoglalkoztatását sikerült biztosítani.

Az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság várja az infó-kommunikáció, az elektronikai eszközgyártás és a média területén dolgozó munkavállalói és munkaadói érdekképviseleti szervezetek csatlakozását.

Budapest, 2012. március hó 27.

Bővebb információ:
dr. Albert Judit titkár
Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság

Telefon: 06 1 374 9064
Fax: 06 1 374 9070
E-mail: AlbertJ@lab.hu