A HMTSZSZ a médiában, a távközlésben és a posta területén működő tagszervezeteit összefogó, középszintű érdekvédelmi és szolgáltató szakszervezeti szövetség. Ernyőszervezetként biztosítjuk tagjaink számára mindazon információt, ismeretanyagot és egyéb szakmai segítséget, melyet munkájuk sikeres és eredményes végzéséhez igényelnek szövetségünktől. Bővebben >>

Fenti célokat szolgálja honlapunk is, melyet Ön most látogat. Rovatainkban – a szakmai jellegű információk mellett – friss híreket, napi sajtószemlét is találhat, a tágabb közéletet érintő témákról, eseményekről, kérdésekről. Kiemelten fontosnak tartjuk tagjaink folyamatos tájékoztatását szövetségünk érdekvédelmi és érdekérvényesítő munkájáról, a konföderációs együttmüködésről, valamint munka világának híreiről, eseményeiről. Szolgáltatási tevékenységünk keretében tájékoztatókat közlünk az adójogszabályi változásokról, a Munka Törvénykönyvében és a munkajogban bekövetkező módosításokról, jogértelmezésekkel kapcsolatos cikkekről, tanulmányokról. Fontosnak tartjuk, hogy a hazai információk mellett az Európai Unió hírei is megjelenjenek honlapunkon, éppúgy a középszintü érdekegyeztetés fórumául szolgáló párbeszéd bizottságok, ezen belül elsősorban az Információtechnológia, Kommunikáció Ágazati Párbeszéd Bizottság - melynek tagjai vagyunk - munkájáról, programjairól szóló beszámolók. Fentiek mellett közvetlen elérhetőséget biztosítunk olyan internetes felületekhez is, melyeken további híreket, beszámolókat találnak a szakszervezetek életéről, a munka világáról, a hírközlés és a média helyzetéről és annak változásairól. Kiemelten jeleznénk még, hogy az érdeklődők honlapunkon megtalálhatják a hozzánk beérkező üdülési ajánlatokat, valamint szövetségünk saját üdültetési lehetőségeit is.

Jó böngészést!

A szövetségről

Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége
(PHDSZSZ)

A Postai és Hírközlési Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége a posta, a távközlés, a műsorszórás, összefoglalóan a hírközlés egész területén dolgozó munkavállalók érdekeit szolgáló szövetség. Rövidített nevének (PHDSZSZ) jelentése akár lehetne ez is: Pártatlanul, Hittel, Dinamikusan, Szinkronban a Szakszervezetekkel, a köz szolgálatában dolgozókért. Sajnálatos tény, hogy a munkáltatók Magyarországon ma sok esetben ellenségesen viszonyulnak a velük partneri viszonyra törekvő szakszervezetekhez, nagyon gyakran semmibe veszik a munkavállalók érdekeit védő törvényeket. A PHDSZSZ érdekképviseleti tevékenységét, szakszervezeti stratégiáját viszont az a meggyőződés vezeti, hogy a közszolgálat a társadalmi és gazdasági fejlődés előfeltétele. A közszolgálat tehát érték. Van más megoldás is, mint elküldeni a munkavállalókat, ellehetetleníteni, semmibe venni érdekképviseleteiket.

A PHDSZSZ sajátos szakszervezeti szövetség. Az egyik legnagyobb magyar szakszervezeti konföderációnak, a közszolgálat munkavállalói érdekképviseleteit tömörítő Szakszervezetek Együttműködési Fórumának (SZEF) tagja, a hozzá tartozó -- külön bírósági bejegyzéssel rendelkező – szakszervezetek egyike-másika viszont más konföderációkba tagozódott be, még a PHDSZSZ létrejötte előtt és megőrizte ott tagságát. Ez azzal magyarázható, hogy Magyarországon a közszolgáltatás és a közszolgálat munkajogi szempontból elkülönült kategória. A hírközlés vertikumában tevékenykedő szakszervezetek legtöbbje fontosnak érezte a csatlakozást az ágazati érdekeket megjelenítő szövetséghez, amint az létrejött. De egyetértett azzal is, hogy a szövetség maga csatlakozzék a kormányszintű megállapodások megkötésére jogosítvánnyal rendelkező Szakszervezetek Együttműködési Fórumához. Így összekapcsolódhat és együtt jóval nagyobb érdekérvényesítő erővel rendelkezhet az a két szektor, -- a közszolgálat és a közszolgáltatás, -- amelyet a jogalkotás a rendszerváltozást követő években mesterségesen elkülönített egymástól.

A PHDSZSZ tevékenységének egyik nagyon fontos eredménye a 2003-ban megalakult Hírközlési Ágazati Párbeszéd Bizottság létrehozása. Együttműködik a szövetség a hírközlés munkaadói szervezeteivel olyan aktuális szakmapolitikai kérésekben, mint például a képzés, a foglalkozási besorolások, a távmunka, az ágazati kollektív szerződések. Jelentős esemény volt 2006-ban a Médiafórum életre hívása, melynek „szomorú” oka az, hogy Magyarországon a közszolgálatiság - ezzel a magyar kultúra közvetítése - veszélybe került. Kiemelkedően fontos feladatának tekinti a szövetség a Magyar Rádió, a Magyar Televízió és a Duna Televízió munkavállalói érdekeinek mezo- és makroszintű képviseletét.

A PHDSZSZ tagszervezetei:

 • Magyar Postások Érdekvédelmi Szövetsége (MAPÉSZ)
 • Postai Érdekvédelem ’92 (PEV’92)
 • T-Net Szakszervezet
 • Informatikai ésTávközlési Szakszervezet (ITSZ)
 • Duna Televízió Dolgozóinak Szakszervezete (DTVDSZ)
 • Duna Televízió Üzemi Szakszervezete (DTVÜSZ)
 • MTV Televíziós Műsorgyártók Érdekvédelmi Szervezete (TEMÉSZ)
 • Magyar Rádió Dolgozóinak Szakszervezete (MRDSZ)
 • Rádiós Műszakiak Szakszervezete (RÁMÜSZ)
 • Független Rádiós Szakszervezet (FRÁSZ)
 • SajtóSzakszervezet